foto van Ferdi

Biodanza met Ferdi Scholten

Ferdi's Biodanza Blog 2020

Ditjes en datjes, ervaringen uit workshops, verslagen en meer over Biodanza en uiteraard over mijzelf. Deze pagina wordt onregelmatig vernieuwd.

⤆ 2019Heden ⤇

Herfst updates

22 november
VSN logoAls dit jaar een woord heeft dat alles beheerst dan is het Coronavirus. Dit is een kapstok waar allerlei draconische maatregelen worden gekoppeld die al lang niets meer met bestrijding van een virus te maken hebben. Het nieuwe normaal heeft een heel ander doel, namelijk, zoals onlangs door meneer Rutte in Nieuwspoort is bevestigd, het vestigen van de nieuwe wereld orde! Dit is waar de maatregelen om gaan. Het creëren van een samenleving die alles accepteert wat de machtshebbers willen. De totalitaire overheersing waar Rolando Toro voor heeft gewaarschuwd, is los gelaten op het grootste deel van de wereld. Een agenda die lang is voorbereid en waar sommigen al meerdere decennia voor waarschuwden. Deze waarschuwers werden echter als complotdenkers aan de kant gezet. In retrospectief zijn sommige boeken en interviews met deze mensen uiterst accuraat in de beschrijving van wat komen ging toen zij er voor waarschuwden in de jaren negentig van de vorige eeuw.
In deze wereld van een medische dictatuur, voor een ziekte met een overlevingskans van 99,97% voor mensen onder de 70 jaar gaat de biodanza nog steeds door. Alhoewel ik twee weken pauze heb gehad aangezien niemand meer wist door alle onzinige maatregelen wat nu eigenlijk wel of niet mocht. Nu er weer een beetje ruimte is gaan de lessen ook weer gewoon door. Gelukkig maar, want zoals mijn deelnemers zeggen, eindelijk weer een beetje normaal doen! En dat is wat we allemaal zouden moeten doen, gewoon normaal. Iedere dictatuur haalt haar kracht uit de mensen die haar bevelen blindelings opvolgen. Gewoon het gemak van niet nadenken en doen wat de leider zegt. Het is bijna ongelooflijk dat bijna 500 jaar geleden een boek werd geschreven genaamd "Vertoog over de Vrijwillige Slavernij" door Étienne de La Boétie waarin exact wordt beschreven hoe deze dictaturen ontstaan, waar ze hun macht aan ontlenen en ook hoe je ze kunt beëindigen. De auteur was toen hij dit boek schreef 18 jaar oud. De meest eenvoudige manier die het beste werkt is door gewoon niet mee te doen met de dictator. Indien genoeg mensen niet meedoen valt de machtspositie volledig weg en heeft de dictator geen enkele macht meer. Dit is waarom dictators er uit alle macht mee bezig zijn om elke tegenstand zo hard mogelijk de kop in te drukken. Daarom is gewoon normaal doen verboden, want als we gewoon normaal zouden doen valt de machtsbasis weg. Mensen zijn prima in staat om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.
Gelukkig zijn er meer mensen die dit door hebben en zich verenigen. Er is zelfs een nieuwe politieke partij, een volkspartij die principes neerzet die heel erg biocentrisch zijn. Die steun ik van ganser harte. Zij willen door weer gewoon normaal te doen de menselijke maat in de politiek terug brengen. De mens en het leven als uitgangspunt van de politiek. Geen achterkamertjes, lobbies, draaideuren, economische belangen en machtsposities voor NGO's en andere organisaties. Politiek voor en door het volk. Op basis van liefde, respect en eerbied voor al het leven! Die partij ondersteun ik van ganser harte en dat is Vrij en Sociaal Nederland.

Workshop verbinding

1 september
Twee sjamanendrumsOp zaterdag 29 augustus gaf ik in het landelijke Erp bij mijn biodanza vriend en collega Hans Biemans een dagworkshop biodanza met muziek, stem en percussie met het thema verbinding. Wellicht een toevallige samenloop van omstandigheden, want dit was exact 1 jaar nadat ik in Potugal was om de biodanza extensie Muziek, Stem en Percussie te doen. Hier in deze mooie landelijke omgeving in een mooie tuin, omgeven door akkers en weilanden kwam deze vivencia in de buitenlucht perfect tot haar recht. Zelfs het weer werkte mee, de regen van de afgelopen dagen bleef weg en werd vervangen door stralende zonneschijn in de loop van de dag. We waren met een klein maar fijn groepje mensen bij elkaar. Een ruime keus uit diverse percussie instrumenten was beschikbaar, het was gezellig om weer met een groepje biodanza liefhebbers bij elkaar te zijn en met elkaar te genieten van koffie en thee met wat lekkers er bij voor het dansen.

De eerste vivencia van de dag was een kennismaking met deze vorm van biodanza, waarbij we begonnen als een normale vivencia met muziek die weliswaar heel vocaal en soms zelfs a capella was en op een speelse manier over ging naar het gebruik van onze eigen stem voor de begeleiding van de dans. De percussie kwam daar later nog bij, waarvoor er gelukkig ook iemand beschikbaar was die niet mee danste, maar wel percussie wilde doen. Zo konden de dansers lekker dansen en werd hun stem waar nodig ondersteund met percussie. Deze vivencia ging vooral over de verbinding met jezelf je identiteit, en om vervolgens van daaruit de verbinding met anderen te kunnen maken.

De gezamenlijke lunch waarvoor iedereen wat mee had genomen was zoals vrijwel altijd een lust voor de smaakzintuigen. Gezond en lekker gaan hand in hand! Na de lunch was er gelegenheid om te rusten, te praten en gewoon tijd voor jezelf te hebben.

De tweede vivencia werd zonovergoten! Deze was geheel zonder muziek, alleen maar stem en een beetje percussie. Het lijkt bijna wonderbaarlijk hoe snel en diep de vivencia wordt ervaren door op deze manier te dansen. Onze eigen expressie wordt ten volle benut als we ook onszelf begeleiden. En tegelijk bieden we hiermee de muzikale begeleiding voor de anderen aan. Deze vivencia ging vooral over de verbinding met anderen en van daaruit de verbinding met het transcendente maken vanuit de veiligheid die de ander jou kan bieden. Alsof je opnieuw een baby bent in de veilige armen van je ouders. Het besef van tijd verdwijnt en maakt plaats voor er gewoon zijn in het hier en nu. Maartje merkte later bij het delen op, dat het leek alsof de vivencia maar kort had geduurd.

Het was een heerlijke dag en als bonus kwam er nog een gezellige avond achter aan waarin we als een grote familie bij elkaar bleven. Het avondeten met elkaar deelden en daarna nog bij het kampvuur buiten gezellig napraten en borrelen. Dit was zeker voor herhaling vatbaar, op deze mooie plaats wil ik nog wel vaker biodanza workshops geven.

Nieuw shirt!

19 juli
Shirt voorkantShirt achterkantAl langer was ik van plan om voor mijn biodanza activiteiten een eigen shirt te ontwerpen. Gebaseerd op mijn eigen logo, waarmee ik wat meer promotie kan maken voor mezelf en voor biodanza. Zo gezegd, zo gedaan. Het ontwerp heb ik gemaakt in Scribus, en de foto op de achterkant is bewerkt met GIMP. Het font dat ik gebruik heet Vademecum. Allemaal open source en vrij te gebruiken. Het hart aan de voorkant is samengesteld uit vele hartjes en symboliseert het met liefde bij elkaar brengen van de mensen in Biodanza. Door het contact en de nabijheid ontstaat hierdoor een groter geheel. Door de verschillende hartgroottes wordt de diversiteit gesymboliseerd die er is tussen de mensen. Desondanks vormen we allemaal als geheel de mensheid. Aan de achterkant een foto van mezelf met achtergrond blur, in een dansende open houding, uitnodigend om mee te doen in de dans van het leven die biodanza is. Uiteraard ook voorzien van mijn naam en website.

Al met al ben ik blij met hoe het geworden is. Voor een eerste poging tot kledingontwerp vind ik het best goed! De komende tijd zal ik hier veel mee rond lopen, in de hoop om snel weer biodanza te kunnen geven. Iets wat door de achterlijke corona maatregelen de afgelopen maanden niet mocht. Ook nu is het nog niet mogelijk om op een normale manier biodanza te doen. Er worden nog heel veel onnodige beperkingen gesteld en barrieres opgeworpen. Toch wil ik zo snel mogelijk weer beginnen omdat biodanza gewoon ontzettend gezond is en zeer goed voor je immuun systeem.

Wellicht hebben jullie al gemerkt dat mijn facebook pagina niet meer bestaat. Deze heb ik opgeheven. Ik was al geen fan van facebook, maar door de uitgebreide censuurmaatregelen van dit malafide bedrijf heb ik besloten om volledig te stoppen met dit medium. Binnenkort ga ik op een ander social media platform een nieuwe biodanza pagina aanmaken. Ik ben nu inmiddels al enkele maanden actief op het MeWe platform, waar geen censuur wordt toegepast en waar ook geen reclame wordt gemaakt. Dit platform is gericht op privacy en vrije meningsuiting. Daar heb ik best wel wat voor over. Gewoon gebruik is gratis, maar zodra ik mijn biodanza pagina ga maken ga ik hier graag een kleine bijdrage voor betalen. Je kunt me nu al volgen op MeWe, op mijn persoonlijke tijdlijn.

Ik steun acties voor vrijheid

25 juni
Prof. Rolando Toro Araneda: Ieder lichaam dat niet wordt gestreeld en geliefkoosd, begint te sterven. Contact is de belangrijkste therapeutische handeling.

Een maand geleden leek het in Nederland nog zo te zijn dat er weinig actie bereidheid was tegen de anderhalve meter samenleving. Media en overheid hielden nog steed het beeld voor van gedwee volgzame mensen, waartoe in de manipulatieve speeches van Rutte en consorten ook werd opgeroepen. Dit is echter in korte tijd en uiterst noodzakelijk behoorlijk omgeslagen! Met name de acties van Viruswaanzin hebben behoorlijk wat mensen wakker gemaakt, samen met de groeiende stroom interviews die met name ook op Café Weltschmertz gepubliceerd worden met gerenommeerde wetenschappers vanuit diverse vakgebieden. In deze interviews worden vrijwel alle maatregelen die zijn genomen ter bestrijding van het corona virus door deze wetenschappers op hun eigen vakgebied ongegrond verklaard. Sommigen gaan zelfs zo ver dat ze het volslagen flauwe kul vinden (Emeritus Hoogleraar experimentele immunologie Pierre Capel) en volgens klinisch ethicus Dr. Erwin Kompanje die in het Erasmus ziekenhuis op de IC met COVID-19 patienten werkt is het door de overheid gevoerde beleid inhumaan. Daar kan ik alleen maar mee instemmen.

Ook de acties van minister de Jonge (VWS) die steeds duidelijker laat zien geen enkele blijk te hebben van enige medische kennis aangaande immuunsystemen, ziekte, virussen en vaccinatie laat in zijn tunnelvisie ongelooflijke steken vallen. Welke gek koopt er op voorhand 300 miljoen nog niet bestaande vaccins van een bedrijf dat een beroerde reputatie heeft en al miljarden euros aan schadeclaims en boetes heeft moeten betalen? Dit is iets waarvoor je in een normaal bedrijf op staande voet voor ontslagen wordt. Meneer de Jonge heeft de huid gekocht voordat de beer geschoten is. En wat moet Nederland nou met zoveel vaccins? Genoeg om iedere Nederlander 17X te vaccineren. Dit terwijl wetenschappers er op wijzen dat er nog nooit een veilig en effectief vaccin is ontwikkeld tegen RNA virussen. Maar ja, net als bij de vorige pandemie blijkt ook nu uit uitspraken van de minister dat er (geheim gehouden?) internationale afspraken zijn gemaakt. Vele artsen en wetenschappers roepen dan ook op om een vaccin te weigeren, op grond dat het zeer onwaarschijnlijk is dat een vaccin daadwerkelijk werkzaam is tegen corona virussen. Alle testen van de tot nu toe ontwikkelde vaccins zijn dan ook mislukt. En onze minister de Jonge gaat natuurlijk geheel voorbij aan onze eigen geschiedenis, waar de Nederlandse overheid een enorme strop had aan het inderhaast gefabriceerde en aangekochte vaccin tegen de Mexikaanse griep. Dit vaccin veroorzaakte veel meer schade dan het H1N1 virus waartegen het bedoeld was. Ook toen had Nederland genoeg vaccins ingekocht om elke Nederlander 5X te vaccineren. uiteindelijk is het grootste gedeelte van deze vaccins als biochemisch afval vernietigd. Of zou het er iets mee te maken hebben dat de broer van minister de Jonge vaccin ontwikkelaar is en een grote som geld heeft gekregen voor deze onderzoeken van de BMGF? Hoezo belangenverstrengeling. Net als het RIVM en haar tweeling organisatie Intravacc (dat zijn de laboratoria in hetzelfde pand als het RIVM) waarvan de minister het volgende zegt: "Daar waar de financiering van het translationeel vaccinonderzoek voorheen vooral door nationale overheden werd gedaan is er de laatste jaren de ontwikkeling dat deze financiering meer en meer wordt gedaan door internationale organisaties als de WHO en de BMGF, GAVI en CEPI." Kortom onze overheid laat de financiering over aan de farmaceutische industrie. Niet verbazend dus dat de adviezen dan vooral voordelig zijn voor deze industrie.

Dit is des te schrijnender nu blijkt dat er medicijnen en methoden zijn die goedkoop en effectief werken om COVID-19 in een vroeg stadium te bestrijden. Schrijnend omdat het gebruik van deze goedkope en patentloze medicijnen, die al decennia oud zijn en hierdoor ook grondig getest waren, nu zwart worden gemaakt door frauduleuze onderzoeken zoals niet alleen het schandaal van The Lancet aantoont, maar erger nog, de studies (Solidarity, Recovery en REMAP) die door overheden en de WHO zijn opgezet, ook in Nederland en België, met medicatie doses die op zichzelf al dodelijk zijn en het met de ethiek niet zo nauw nemen. Dit is mijns inziens eigenlijk misdadig.

Daarom steun ik de acties die gericht zijn op vredelievende opheffing van de onnodige en inhumane maatregelen. Samen met Maartje heb ik daarom ook bloemen gelegd bij het stadhuis en bij de rechtbank in Tilburg.

Wordt wakker!!!

24 mei
Biodanza heeft een wetenschappelijke basis en een uitgebreide theoretische opleiding. Het volgende is een citaat uit deze opleiding:

Agressie is een instinct. Geweld is een geestesziekte.
Agressie is verbonden met de instincten van lijfsbehoud en de strijd om te overleven. Door agressief gedrag kunnen obstakels overwonnen worden en kan een samenleving worden opgebouwd te midden van problemen.
Geweld daarentegen is een verwringing van het agressieve en territoriale instinct. Geweld is een ziekte van de identiteit, een uiting van angst voor diversiteit. Deze verwringing heeft een plaats geboden aan totalitaire regimes, aan racisme en aan etnische en religieuze conflicten.

De zogenaamde tijdelijke maatregelen blijken helemaal niet tijdelijk te zijn en worden met geweld afgedwongen. Dit is wel duidelijk, ruim twee maanden na het instellen van deze tijdelijke noodverordeningen, die op verschillende manieren door de diverse veiligheidsregio's in Nederland worden uitgevaardigd, zodat ze ook overal anders zijn, en eigenlijk helemaal niet als zodanig en zo lang toegepast mogen worden volgens de wet. De verschillen in deze regelingen zorgen ook voor rechtsongelijkheid en kunnen dus op deze basis als onwettig worden beschouwd. Net als het onnodig handhaven van deze regels als er al geen sprake meer is van een noodsituatie. Ik ben van mening dat deze noodsituatie al lang niet meer aanwezig is. Alle redenen die werden gebruikt om de maatregelen in te stellen zijn inmiddels niet meer van toepassing en waren dit zelfs al niet meer bij de eerste verlenging van de maatregelen. De meeste redenen zijn zelfs volledig ontkracht door voortschrijdend inzicht uit onderzoeken die over heel de wereld zijn en worden gedaan.

De crisis die wordt veroorzaakt door deze maatregelen begint steeds ernstigere vormen aan te nemen. Steeds meer mensen krijgen psychische klachten, het aantal zelfmoorden stijgt. Sterfgevallen als gevolg van uitgestelde medische ingrepen nemen toe en hebben waarschijnlijk de sterfgevallen als gevolg van het coronavirus al ruim overtroffen. Een verschijnsel dat inmiddels in vrijwel alle landen voorkomt die lockdown maatregelen hebben genomen. Wetenschappers die al deze effecten onderzoeken komen steevast tot dezelfde conclusies: De lockdowns hebben nauwelijks of geen effect op het verloop van de epidemie, en een enorm nadelig effect op het welzijn, de welvaart en de emotionele, psychische en fysieke toestand van de gehele bevolking.

Desondanks, gaan de regeringen van deze landen gewoon door met de onnodige en onmenselijke maatregelen die ze hebben ingesteld, die geen enkele onderbouwing hebben en ook volledig ineffectief blijken te zijn om welke ziekte dan ook te beteugelen. Er is geen enkel bewijs dat social distancing effect heeft om een epidemie te beteugelen, integendeel er is veel bewijs dat dit geen enkel effect heeft. Er is geen enkel bewijs dat het opsluiten van gezonde mensen in hun eigen huis effectief helpt om een epidemie te beteugelen, maar heel veel bewijs dat dit uitstekend werkt om mensen ziek te maken.

Mondjesmaat komen in Nederland eindelijk wat protesten op gang, met enkele demonstraties en vooral met petities. Sommige instanties zijn zelfs al bezig met de voorbereiding van rechtszaken tegen het beleid dat gevoerd wordt. Onze oosterburen zijn ondertussen al weken massaal aan het demonstreren, iets wat nauwelijks in de Nederlandse media wordt vermeld en hier zijn al diverse rechtszaken gaande. Dit Duitse protest begon kleinschalig, maar inmiddels zijn er dagelijks honderden demonstraties door heel Duitsland waar tienduizenden mensen aan deelnemen. Ze zijn terecht heel boos, Uit beleidsdocumenten van de Duitse regering blijkt dat deze letterlijk een om angstcampagne in de media hebben gevraagd om de maatregelen af te dwingen. Is dit ook de reden waarom alle beslissingen over de maatregelen in Nederland geheim zijn? WOB verzoeken hierover worden voor onbepaalde tijd afgewezen, iets wat wettelijk niet mag. Een andere reden waarom de Duitsers massaal de straat op gaan is omdat inmiddels overduidelijk is gebleken uit een rapport vanuit het Duitse ministerie van binnenlandse zaken, dat het aantal directe slachtoffers van de lockdownmaatregelen het aantal coronaslachtoffers ver overstijgt. Ook in Nederland zijn er al onderzoekers die tot dezelfde conclusie komen voor Nederland. De lockdown maatregelen veroorzaken meer schade dan het virus in zijn eentje ooit zou hebben kunnen aanrichten.

Om het allemaal nog erger te maken wordt het in Nederland verboden om mensen vroegijdig effectief en goedkoop te behandelen tegen covid-19. Vroegtijdige behandeling met HCQ en zink blijkt effectief, en de landen die dit toestaan hebben beduidend lagere sterftecijfers dan de landen die dit niet doen. Natuurlijk wordt er alles aan gedaan om de mensen hiervan onwetend te houden. Er wordt alleen gewezen op de mogelijke bijwerkingen van HCQ (waar je meestal niet dood van gaat) en ja het is gevaarlijk voor een kleine groep mensen die een genetische aanpassing heeft tegen malaria. Wat ook bekend is, is dat het niet meer effectief is in een vergevorderd stadium van de ziekte, juist de onderzoeken die hier op wijzen zijn degene die in de media gepubliceerd worden. Nog grievender met name voor de nabestaanden van alle slachtoffers is dat de behandeling zoals die tot dusverre plaatsvond waarschijnlijk juist de oorzaak is van de vele sterfgevallen. Juist de langdurige geforceerde beademing blijkt te leiden tot longschade en het uiteindelijk overlijden van de zieke. Waarom wilde bijna geen enkele westerse medicus luisteren naar de Chinese artsen die dit ook al gemeld hadden? Of zou dit komen omdat ze voor deze behandeling veel beter betaald krijgen door de ziektekostenverzekeraars? Waar zijn de grote campagnes die wijzen op versterking van je immuunsysteem door toepassen van voedingsadviezen en suppletie van essentiële nutriënten als je deze te kort komt? Waarom wordt er niet geluisterd naar arsen zoals o.a. Rob Elens en David Prins? Honderden artsen en wetenschappers uit alle vakgebieden over heel de wereld roepen inmiddels op om de lockdownmaatregelen per direct te beëindigen. In plaats van de dialoog aan te gaan met deze artsen worden ze geschoffeerd, als complotdenkers veroordeeld door de media en gecensureerd. Juist de mensen die kennis van zaken hebben over ziekte worden monddood gemaakt? En ondertussen wordt de Nederlandse regering geadviseerd door dr. Jaap van Dissel, die op de zwarte lijst van artsen die medische vergrijpen hebben gedaan staat. Ook hoor je geen onvertogen woord over het RIVM, dat jaren geleden deels is geprivatiseerd en door toenmalig minister Schippers is verkocht aan SII (de grootste producent van vaccins ter wereld) en de Bill & Melinda Gates foundation. De belangen van deze partijen om de hele situatie in stand te houden zijn evident, minister de Jonge zegt dat we pas weer terug kunnen als er een vaccin is, waar zou hij dat nu toch vandaan hebben? Dit is gewoon pure chantage, een (nog) niet bestaand peperduur vaccin is volgens deze minister wat we nodig hebben om onze vrijheid terug te krijgen, ondanks de beschikbaarheid van een efficiënt en goedkoop medicijn, ondanks dat tot 60% van de mensen aantoonbaar van nature immuun is, ondanks dat mensen onder de 65 jaar nauwelijks risico lopen (de gemiddelde leeftijd van alle sterfgevallen in Nederland is 82 jaar), ondanks de vele onderzoeken waaruit blijkt dat besmettingen in de buitenlucht vrijwel onmogelijk zijn, ondanks de onderzoeken die aantonen dat contactbesmetting vrijwel onmogelijk is zelfs als je er expres heel veel moeite voor doet, ondanks dat het grote aantal doden vooral wordt veroorzaakt door verkeerde behandeling en opgeblazen cijfers, aangezien de meeste sterfgevallen mensen betreft die met het virus overlijden en er nauwelijks mensen zijn die alleen aan het virus overlijden.

Ja de ziekte is erg als je het hebt en met name als je ouder bent, je immuunsysteem niet meer goed werkt, en al andere ziektes hebt, dan wordt dit alleen maar erger. Maar dit is met alle ziektes het geval. Je kunt aan alle ziektes overlijden, zelfs aan verkoudheid. Covid-19 is net zo gevaarlijk in dit opzicht, als de griep. Sterker nog, volgens vele artsen en wetenschappers zijn corona virussen altijd deel van elke griepgolf, zoals aangetoond in meerdere wetenschappelijke onderzoeken. Er is dus geen enkele reden om duizenden mensen met andere ernstigere dodelijke ziektes zoals kanker, hart en vaatziektes, diabetes, autoimmuunziektes zoals HIV, en nog vele anderen die, aantoonbaar heel veel meer dodelijke slachtoffers maken dan het corona virus, hierom van medische zorg te onthouden. Dat dit toch is gebeurt is erger dan schandalig.

Is het dan alleen maar slecht? Nee natuurlijk heeft elk nadeel ook voordelen. Door de afgenomen verkeersdrukte is de luchtkwaliteit verbeterd, werkgevers hebben eindelijk het signaal gekregen dat thuiswerken voor de meeste administratieve beroepen geen probleem is. Maar de meeste voordelen wegen eigenlijk nauwelijks op tegen de evidente nadelen.

Daarom de oproep, NEDERLANDERS WORDT WAKKER!! jullie worden bedrogen en voorgelogen door de regering. De media wordt hiervoor aangestuurd en alle meningen die anders zijn worden gecensureerd op een ongekende schaal. En niet alleen in Nederland, maar in grote delen van de wereld speelt dit verhaal. Sta op voor de grondrechten die zijn ontnomen, sta op voor de mensenrechten die zijn ontnomen, sta op tegen de regering die handelt tegen het volk. Sta op en ga op zoek naar de waarheid! Niet met geweld, maar wel met agressie!

Zwarte dag voor de vrijheid

5 mei
Het had heel anders kunnen lopen, maar de overheid vond het nodig om een demonstratie voor de vrijheid op intimiderende wijze te stoppen en tientallen mensen af te voeren. En dat op Nationale bevrijdingsdag. Onze overheid heeft hiermee regelrecht de Nederandse grondwet en het Europese verdrag voor de rechten van de mens overtreden. Dit betekent dat onze overheid verantwoordelijk is voor een misdaad tegen de menselijkheid. Deze aanklacht komt bovenop de 10 reeds lopende aanklachten tegen de Nederlandse regering bij het ICC.
De maat is vol, dit kan zo niet langer en eindelijk is het zo ver, er is een partij opgestaan die al vaker succesvol haar recht heeft gehaald in zake onwettige handelingen door de overheid. De NBO had vanaf 26 maart voortdurend om aan de overheid om opheldering, openheid en onderbouwing van de effectiviteit van de maatregelen gevraagd, tot op heden is er nog geen enkel antwoord gekomen. Zij gaat daarom nu van start met een aansprakelijkheidsactie waarbij de verantwoordelijke personen aansprakelijk worden gesteld voor de schade welke door de ongefundeerde en onwettige maatregelen worden aangericht. Dit op grond van de hiervoor in de Nederlandse wetgeving beschikbare mogelijkheden. Mark Rutte, Hugo de Jong en Jaap van Dissel worden hierbij hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor het nemen van mensenrechtenschendende maatregelen zonder rechtsgeldige grondslagen ter rechtvaardiging hiervan aan te geven. Vragen en antwoorden hierover te vinden op hun site, en nog belangrijker voor de mensenrechten in Nederland en het terugkrijgen van onze vrijheid MEEDOEN!

Oproep aan de politie

2 mei
Aan alle politiemedewerkers van Nederland
Graag maak ik u attent op uw wettelijk omschreven taak, dit is wat de politiewet voorschrijft:

De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.

In aanmerking nemende dat de huidige coronamaatregelen niet overeenkomstig zijn met de Nederlandse rechtsregels en overtredingen zijn van diverse Nederlandse wetten en internationale verdragen, roep ik u op om uw wettelijke plicht uit te voeren en het Nederlandse volk te beschermen tegen de personen die maatregelen opleggen die bij wet niet zijn toegestaan. Indien u dit niet kunt of wilt doen, dan vraag ik u de wet te respecteren en geen verdere handelingen uit te voeren welke een overtreding inhouden van de in Nederland vastgelegde wetgeving en van de universele verklaring van de rechten van de mens.

Lockdown blijkt onnodig en onwerkzaam

27 april
paartje met mondkapjesEigenlijk wilde ik hier niet meer verder gaan met schrijven over de COVID-19 gekte, maar helaas blijkt steeds meer dat het wel nodig is. Daarom wil ik in eerste instantie beginnen met een citering van Rolando Toro Areneda, de grondlegger van Biodanza:

"De mens, onderworpen aan een historisch-cultureel ontwikkelingsproces waarin hij wordt geboren en opgroeit, ervaart de meest gewelddadige deformatie van zijn impulsen voor natuurlijke affiniteit met zijn eigen soort. De pathologie van onze cultuur bestaat, via de gevestigde orde en de media, uit de ontwikkeling van de houding van segregatie, afwijzing, agressie en uitbuiting van anderen."

Om vervolgens meteen maar zout in de al heel erg stinkende wond te smeren, zowel uit rapporten van de WHO, als ook van de ECDC (European Center For Disease Control) blijkt dat maatregelen zoals lockdown en social distancing NIET EFFECTIEF zijn en geen merkbare invloed hebben op het verloop van een epidemie of pandemie. Deze duitse wetenschapssite Telepolis geeft een samenvatting (in het duits) en ook links naar de originele rapporten bij de WHO en ECDC (engelstalig). Dit lijkt te worden bevestigd door het onderzoek van Isaac Ben-Israel waaruit blijkt dat er geen aantoonbare verschillen zijn in het verloop van de epidemie tussen landen met of zonder lockdown. Hij pleit in zijn conclusie dan ook voor onmiddelijke beëindiging van lockdown maatregelen.

Gelukkig begint er steeds meer en steeds overtuigender bewijs te komen dat de huidige situatie een volledig uit de hand gelopen paniekreactie is als gevolg van onjuiste aannames en uitspraken door instanties zoals de WHO en voornamelijk gebaseerd is op volledig onjuist blijkende modellen. Steeds meer wetenschappelijke studies die over de hele wereld gedaan worden tonen inmiddels aan dat de mortaliteit van COVID-19 niet hoger is dan die van een normale griep en dat deze tussen de 0,1% en de 0,4% ligt. Ook wordt steeds meer duidelijk dat de gevreesde explosie van slachtoffers volledig uitblijft. Over de hele wereld zien we inmiddels het aantal sterfgevallen afnemen en de protesten tegen de maatregelen van overheden toenemen.

Denemarken is nu het eerste land geworden dat heeft toegegeven dat de lockdown een onjuiste beslissing was. Een voorbeeld dat hopelijk snel door andere landen gevolgd gaat worden. Om maar weer met Zweden te spreken, zonder dat hier draconische lockdown maatregelen zijn genomen neemt ook hier de sterfte door COVID-19 steeds meer af. Ook in Zweden, net als in de meeste Europese landen is ruim de helft van alle dodelijke slachtoffers te vinden in verzorgingstehuizen. Deze zijn in Zweden te laat en niet goed genoeg beschermd geweest aldus de Zweedse gezondheidsinstanties. In de landen waar een algehele lockdown heeft plaatsgevonden is van extra bescherming van de ouderen en zieken in het geheel geen sprake, door deze maatregelen worden oudere mensen in deze landen juist minder beschermd.

Daarnaast is het schokkend te constateren dat de parlementaire democratie ook effectief buitenspel is gezet zoals Follow the Money in dit artikel aangeeft. Ons land wordt op dit moment geregeerd door een onverkozen groepje (medische)wetenschappers die met een bepaalde tunnelvisie besluiten moeten nemen over zaken waar ze nooit voor zijn opgeleid en ook geen ervaring mee hebben. De vraag wordt terecht gesteld waarom al deze besluiten geheim blijven, achter gesloten deuren worden genomen en eigenlijk alleen de voorzitter van dit OMT bekend was, te weten Jaap van Dissel van het RIVM. Geheimhouding in dit soort zaken is altijd een slechte zaak, zeker in een democratie waar eigenlijk openbaarheid van bestuur de norm hoort te zijn. Ik hoop dat het Follow the Money op deze zaak blijft zitten en ook onderzoek gaat doen naar bijvoorbeeld de belangenverstrengeling van de Nederlandse staat en het RIVM met o.a. de Bill & Melinda Gates Foundation en andere exponenten van de farmaceutische industrie (o.a. in het PERISCOPE project en GAVI). Karel van Wolferen geeft alvast een voorzet!

Zelf heb ik inmiddels melding gemaakt bij Amnesty International m.b.t. het onnodig langdurig schenden van meerdere mensenrechten in Nederland en de onduidelijkheid over de voorwaarden en tijdstippen van beëindiging van de schendende maatregelen. Iets wat toch expliciet vermeld zou moeten worden volgens de richtlijnen van de VN.

Petitie tegen lockdown

World is temporarily closedEr loopt sinds enkele dagen een petitie om de lockdown op te heffen. In het licht van de steeds duidelijker wordende feiten en cijfers van de COVID-19 pandemie is opheffen van de maatregelen volledig gerechtvaardigd. Op de site van de petitie is aanvullend materiaal te vinden over het hoe en waarom van deze petitie.

Er zijn inmiddels honderden wetenschappers wereldwijd die zich openlijk uitspreken tegen alle maatregelen, en ook beginnen de berichten over de slachtoffers van de lockdown maatregelen steeds ernstiger vormen aan te nemen, waarbij de dodentallen als direct gevolg van de maatregelen in een aantal landen al significant hoger blijken te zijn dan het aantal mensen dat aan COVID-19 is gestorven. Helaas is hierover vanuit Nederland nog niets bekend, het lijkt wel of er in Nederland nauwelijks onderzoeken worden gepubliceerd of gedaan over COVID-19 en al haar effecten. Wat ik wel kan zeggen is dat bijvoorbeeld mijn schoonvader, die een heupoperatie heeft ondergaan voor de crisis, nu geen revalidatie kan doen omdat fysiotherapeuten niet mogen werken. Hij loopt hiermee het risico voor de rest van zijn leven invalide te worden, terwijl de operatie juist bedoeld was om dit te voorkomen. Ook Maartje merkt de gevolgen want zij kan niet naar de oogkliniek voor nacontrole van de laserbehandeling die zij voor de crisis onderging.
In dit licht bezien zijn de bevindingen van viroloog Hendrik Streeck spraakmakend, Hij ging met een team wetenschappers van de universiteit van Bonn onderzoek doen bij Heinsberg, het epicentrum van de Duitse corona uitbraak. Uit dit onderzoek bleek dat contactbesmetting niet aangetoond kon worden. Er is dus geen enkele reden waarom contactberoepen zoals uitgeoefend door kappers, masseurs, fysiotherapeuten etc. niet uitgeoefend mogen worden, anders dan wanneer de beroepsbeoefenaar in kwestie daadwerkelijk ziek is, maar dan ga je per definitie niet aan het werk in dergelijke beroepen. In eerdere interviews en op de duitse televisie liet ook hij al weten dat de maatregelen die zijn genomen te vergaand en onnodig zijn.

Anderhalve meter

18 april

De anderhalve meter maatschappij
Angst heeft een nieuwe naam

Anderhalve meter
Angst voor de ander

Anderhalve meter
Angst voor jezelf

Anderhalve meter
Angst voor de overheid

Anderhalve meter
Angst voor de dood

Anderhalve meter
Angst om te leven
...

Anderhalve meter
Angst angst angst

Anderhalve meter
Angst is geen leven

Anderhalve meter
De maatschappij van de dood

Het succes van landen zonder lockdown

Wat hebben landen als Zweden, Japan, Zuid Korea, IJsland en Singapore met elkaar gemeen? Dit zijn allemaal landen waar geen lockdown is ingesteld nadat het corona virus er gedetecteerd werd. Ze hebben ook allemaal naar verhouding lage tot zeer lage stertecijfers. Zuid Korea en IJSland zijn de landen waar op de wereld de meeste testen per hoofd van de bevolking zijn uitgevoerd. In al deze landen is de epidemie op zijn retour of zelfs al voorbij. Opmerkelijk is vooral Japan. Dit is het land met de oudste bevolking ter wereld (Italië volgt Japan qua leeftijd op enige afstand) De 123 corona doden in Japan staan in schril contrast met de 20465 in Italië. Nog interessanter is het aantal doden per miljoen inwoners, voor Japan is dit precies 1, voor Zuid Korea 4, Voor Zweden 91, IJsland heeft nog geen miljoen inwoners dus daarvan zijn die cijfers niet beschikbaar, er zijn in totaal 8 doden gemeld in IJsland.

In IJsland is 10% van de totale bevolking inmiddels getest en de testen gaan nog steeds door). De meeste andere landen (inclusief Nederland) testen alleen (een gedeelte van de) mensen die al ziek zijn. Uit de cijfers van IJsland blijkt dat 95% van de mensen niet ziek wordt, De 5% die wel ziek wordt, daarvan ontwikkelt ruwweg de helft milde klachten (vergelijkbaar met verkoudheid) de andere helft wordt ernstiger ziek. Dit betreft met name ouderen en reeds zieken. Dit beeld werd ook gezien in Zuid Korea, al was de totale hoeveelheid testen per hoofd van de bevolking een stuk lager. In Zuid Korea werd actief getest bij mensen die ziek waren, en alle mensen die in de week daarvoor contact hadden met deze zieke personen, gehele families, werkrelaties etc. Al deze mensen moesten daarna verplicht een week in Quarantaine. Voor de rest van de bevolking waren er nauwelijks restricties. Ook in IJsland gaan zieke mensen in Quarantaine, eventueel met hun naasten. Dit is echter geheel op vrijwillige basis. In Singapore werd eenzelfde beleid als Zuid Korea gehanteerd, al deed men daar veel minder testen. Ook in Japan worden alleen zieke mensen getest. Deze gaan vrijwillig eventueel met hun naasten in Quarantaine. Er zijn maatregelen getroffen voor de bescherming van ouderen en zieken, maar deze zijn nauwelijks nodig gebleken. Al vanaf het eerste begin van de corona uitbraak in Japan zijn er internationale reis restricties, alle reizigers die aankomen in Japan moeten verplicht 2 weken in quarantaine. In Zweden worden ook voornamelijk zieke mensen getest. Ook hier wordt vrijwillige quarantaine toegepast. Er zijn wel enkele maatregelen genomen, zo zijn evenementen van meer dan 500 personen niet toegestaan en in horeca mag alleen aan tafels geserveerd worden, niet meer aan de bar. Zweden en Japan werken samen in de bestrijding van corona op basis van "actuele wetenschap". Het lijkt er op dat ze daar betere wetenschappers hebben dan bij ons. Opmerkelijk aan Zweden is dat de wet daar de overheid verbied om op medische gronden de noodtoestand uit te roepen. Dit mag alleen door de bevoegde medische instanties gedaan worden. Lijkt me een uitstekend plan om dat hier ook te gaan doen! Er zijn in Zweden op het moment van schrijven 919 sterfgevallen.

Ook verheugend is dat in alle Europese landen al dagenlang alle corona cijfers dalen, de epidemie is op haar retour en dit geeft goede hoop op snel opheffen van de lockdown maatregelen. Oostenrijk en Denmarken zijn de eerste landen die daadwerkelijk al begonnen zijn met het versoepelen van de maatregelen. Zo gaan in Denemarken de scholen komende week weer open.

Wetenschappers spreken zich uit tegen huidige maatregelen

11 april
Wetenschappers over de hele wereld beginnen zich steeds vaker en steeds luider uit te spreken tegen de maatregelen die opgelegd worden door overheden. Met wetenschappelijke feiten, zowel historisch als ook gestoeld op de feiten van de huidige epidemie. Eerder in deze blog heb ik al er al enkele genoemd. Inmiddels zijn er door wetenschapers van hoge internationale statuur al open brieven verstuurd naar regeringsleiders waarin zij direct vragen stellen met betrekking tot de besluitvorming, en vooral ook met op basis van de huidige feiten oproepen tot onmiddelijke beëindiging van de maatregelen die zijn ingesteld en een fundamentele bedreiging vormen voor de samenleving, veiligheid en de gezondheid van de mensen in het bijzonder.

De vermaarde epidemioloog/biostatisticus Dr. Knut M. Witkowski uit de VS stelt glashard "Als er geen lockdown maatregelen waren genomen was de epidemie al over geweest" en met een bevolking die volledig immuun is. Hij betoogt dit gebaseerd op de analyse van de gegevens van de huidige epidemie. De resultaten van zijn onderzoek zijn vrij beschikbaar gepubliceerd als preprint (nog niet peer reviewed) op medRXiv. Heb je dit onderzoek liever als pdf, dat kan hier Naar aanleiding van dit onderzoek is hij al diverse keren geïnterviewed. Ook in deze interviews maakt hij gehakt van social distancing, containment en de andere maatregelen, die de duur van de epidemie juist verlengen en juist GEEN bescherming biedt voor ouderen en zieken, maar deze het meeste risico laat lopen. De maatregelen zijn contraproduktief en leveren uiteindelijk waarschijnlijk zelfs meer slachtoffers op ten koste van een grote economische en sociale tol. Hij becijfert de kosten voor de economie van de VS door de lockdown op 3 Triljoen dollar. Zijn advies: onmiddelijk stoppen met deze maatregelen! Tevens merkt hij op dat gedurende de epidemie grote sprongen in de cijfers en grafieken voorkomen. Deze sprongen zijn niet natuurlijk (hij legt ook uit waarom) zoals de enorme sprong die er de afgelopen week ineens in Europa en Nederland is ontstaan. Hij legt uit dat het waarschijnlijk gaat om veranderingen in rapportage, wat meermaals is gebeurd gedurende de gehele epidemie of achterstallige cijfers die uitgespreid hadden moeten zijn over de gehele voorgaande periode. Hij hekelt de methode die nu wordt gebruikt waardoor iedereen die positief is getest en komt te overlijden als corona dode wordt geteld, ook al is de doodsoorzaak iets geheel anders. Kijk ook naar het interview met deze wetenschapper op youtube of hier zonder reclame vanaf mijn eigen server voor het geval deze video op youtube wordt gecensureerd

De Thais/Duitse wetenschapper Prof. Dr. Med. Sucharit Bhakdi heeft op 26 maart aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel een open brief gestuurd (hier de Nederlandse vertaling) met daarin 5 kritieke vragen aangaande de maatregelen die de Duitse overheid heeft genomen tegen de corona epidemie. Voor zover mij bekend heeft hij hierop nog geen antwoord gekregen. Naar aanleiding hievan heeft hij zijn brief en een deel van de antwoorden die inmiddels wel vanuit de wetenschap en data van de lopende epidemie zijn gekomen in een videoboodschap besproken. Ook hij heeft in een interview uitleg gegeven over het corona virus, en zijn mening gegeven over de maatregelen. Hij noemt ze letterlijk zinloos, suicidaal en bijzonder schadelijk voor de mensheid. Beide videos kun je hier zonder reclame bekijken.

Ook de duitse arts Dr. Matthias Rath heeft een open brief geschreven waarin hij oproept om de hysterie te beëindigen. Ook hekelt hij het feit dat overheden op geen enkele manier informatie geven over manieren om het immuunsysteem te versterken, en alleen maar de nadruk leggen op voorkomen van besmetting. In zijn brief staat ook informatie over voeding en supplementen die gebruikt kunnen worden bij de bestrijding van virusinfecties op basis van medisch wetenschappelijk bewijs. Ook de rol van de Pharmaceutische industrie en haar belangenverstrengeling met de politiek komt ter sprake.

De chinees/amerikaanse arts Dr. Richard Cheng heeft vanuit Shanghai waar hij in het ziekenhuis direct betrokken was bij de behandeling van COVID-19 patienten regelmatig via zijn youtube kanaal de voortgang van de behandelwijzen gerapporteerd. Een deel van deze videos is inmiddels verwijderd door youtube. Dit zijn helaas met name de videos waarin hij gedetailleerd vertelt over de officiele behandelwijze (officiele chinese publicatie, engelse vertaling) in de chinese ziekenhuizen van COVID-19 patienten. Deze arts uit regelmatig zijn verbazing over de onbekendheid van het succes van de Chinese behandelwijze in de westerse ziekenhuizen. Het is helaas spijtig dat deze arts inmiddels ook slachtoffer is geworden van de media censuur. Zelfs de videoconferentie die hij met meerdere artsen over de wereld had enkele dagen geleden is verwijderd door youtube evenals de uitgebreide bespreking over de behandelwijze die nu standaard is in Chinese ziekenhuizen. Gelukkig zijn de wetenschappelijke publicaties op bijvoorbeeld ScienceDirect en op zijn eigen site nog wel gewoon beschikbaar. In deze videos liet hij ook regelmatig weten dat er geen reden tot paniek is en dat er geen voorbarige maatregelen genomen moeten worden. Ook sprak hij zijn ongenoegen uit dat hij door de maatregelen in de wereld niet meer kon reizen waardoor hij nu min of meer vast zit in China en niet naar zijn andere thuisland de VS kan gaan. Zoals je kunt lezen in de consensus wordt in China het middel Chloroquine standaard gebruikt voor de behandeling van COVID-19, evenals zeer hoge doses intraveneuze vitamine C. Ook vermeldenswaard is dat Traditionele chinese medicatie en voedingsadviezen ook deel uitmaken van de behandeling. Sinds ze in China overgestapt zijn op deze behandelwijze zijn er daar nauwelijks nog mensen overleden aan het corona virus. In zijn laatste nu verwijderde video verklaarde dr. Cheng dat het grootste probleem met de medische studies die nu lopen het gebrek aan COVID-19 patienten is in China. Dan te bedenken dat een Nederlandse huisarts door de inspectie voor de volksgezondheid is berispt omdat hij Chloroquine toepaste bij COVID-19 patienten. Dit zou niet medisch onderzocht zijn. Dit is pure Bullshit, de onderzoeksresultaten zijn gewoon in de internationale medische databases te vinden. Inclusief de onderzoeken die hiermee gedaan zijn in Frankrijk en de VS.

Dit is een daadwerkelijk voorbeeld van een medische wetenschapper, die zijn wetenschappelijke peer reviewed werk openlijk deelt en bespreekt via youtube, die gecensureerd wordt omdat zijn bevindingen anders zijn dan het verhaal dat de WHO ons wil doen geloven. Deze man werkt direct met COVID-19 patienten in het ziekenhuis van Shanghai. Wij mogen blijkbaar niet weten van de WHO hoe de mensen daar genezen van COVID-19. Dit is een schandalige schending van de vrijheid van meningsuiting!

De Nederlandse econoom Ad Broere deelt op zijn blog ook regelmatig informatie over de ontwikkelingen van de corona epidemie vanuit een meer economisch perspectief. Op zijn blog heeft hij inmiddels vele interessante artikelen geplaatst waarvan ik er in mijn eigen blog ook al enkele heb aangehaald. Bijzonder lezenswaardig is zijn vertaling van het essay The Coronation van Charles Eisenstein Ook op zijn blog een verhaal over het voorbeeld van Ijsland, wat het grootste aantal COVID-19 testen heeft uitgevoerd ten opzichte van de gehele populatie. Al sinds het eerste bevestigde geval daar op 28 februari is inmiddels bijna 10% van de gehele bevolking getest. Simpele conclusie van de cijfers: 95% van de mensen wordt niet ziek. Er is in Ijsland dan ook geen sprake van lockdown (net als in Zweden). Zieken en hun directe omgeving gaan in vrijwillige Quarantaine. Dit kan bij ons ook, maar onze regering vertrouwd ons blijkbaar niet. Dit blijkt ook wel uit de vele (nodeloze?) noodwaarschuwingen die keer op keer verstuurd worden. Doet me denken aan het verhaal van de jongen die keer op keer waarschuwde voor de wolf....
Het laatste bericht op het moment van schrijven op de blog van Ad gaat over de verschillen tussen de overlijdensstatistieken van het RIVM en CBS. Dit zijn geen kleine verschillen, maar lopen met ongeveer 1000 sterfvallen (per week) uit elkaar. Het verhaal van Dr. Knut M. Wittkowski geeft een aantal mogelijke verklaringen voor dit verschijnsel.

Een steeds terugkerend patroon bij alle verslagen van deze wetenschappers is het feit dat gedurende de epidemie de wijze waarop slachtoffers worden geregistreerd constant wordt veranderd. Dit maakt het onderzoek nodeloos complex. De manier van rapporteren op dit moment voldoet volgens al deze wetenschappers niet aan de consensus. Met name dat iedereen die "corona positief" is bij overlijden wordt geclassificeerd als overleden aan corona is zoals je in de video's kunt zien een fundamentele fout in de feitelijke weergave van de actuele slachtoffers van het virus zelf. Wanneer de zogenaamde "comorbidities" ofwel slachtoffers met onderliggende terminale ziektes uit de sterftecijfers worden gefilterd blijven er verbijsterend weinig echte COVID-19 slachtoffers over. Dit rapport van het Italiaanse Instituto Superiore di Sanita (de italiaanse RIVM) laat zien dat slechts 0,8% van alle sterfgevallen geen onderliggende dodelijke ziekte had en dus feitelijk niet meegeteld mogen worden in studies naar de dodelijkheid van COVID-19 omdat deze mensen waarschijnlijk ook zouden zijn overleden aan andere infecties. Ter illustratie, het aantal doden met corona in Italië staat op het moment van schrijven op 18.849 echter slechts 151 van deze mensen zijn dan daadwerkelijk alleen aan het corona virus zijn gestorven. Dit is 0,1% van alle bevestigde geïnfecteerde gevallen. Dan bereken ik dat het overlijdenspercentage ten gevolge van enkel het coronavirus uitgezet tegen de volledige Italiaanse bevolking van ~60,4 Miljoen mensen ~0,0002% is. Dit is veel lager dan de dodelijkheid van de gewone griep (0,1%). In mijn ogen totaal geen rechtvaardiging voor een totale lockdown.

Waarom dan die beelden van overvolle ziekenhuizen? Wel net als in Nederland en veel andere landen is in Italië de uitbraak met name geconcentreerd in een enkele regio (Lombardije). Deze regio telt relatief veel ouderen, heeft een berucht slechte luchtkwaliteit en relatief veel mensen die al een of meerdere ziektes hebben. Deze demografische factoren spelen een grote rol. Verder heeft Italië relatief weinig IC bedden beschikbaar, net als Nederland. Ongeveer 2 per duizend inwoners. Een relatief grote uitbraak in een klein deel van het land zal daar de beschikbare IC bedden snel vullen. Dit was in Nederland ook het geval. De meeste COVID-19 gevallen hier zijn/waren in Noord Brabant en de IC's van de ziekenhuizen daar liepen snel vol terwijl de ziekenhuizen in de rest van Nederland relatief weinig COVID-19 patienten hadden. Daarom zijn er op een gegeven moment patienten vanuit Brabant naar ziekenhuizen elders in Nederland verhuisd. Dit is overigens niet heel bijzonder, enkele jaren geleden tijdens het griepseizoen waren alle Nederlandse ziekenhuizen vol en zijn er vanuit diverse ziekenhuizen patienten overgebracht naar Duitse en Belgische ziekenhuizen. In deze buurlanden is de ziekenhuis capaciteit 2 tot 4x zo hoog als in Nederland.

Over de WHO. Deze organisatie is met name verantwoordelijk voor de huidige situatie. Wat velen helaas niet beseffen is dat dit alleen op papier een VN organisatie is. Na de "pandemie" van 2009, de zogenaamde Varkens/Mexicaanse griep werd er vanuit de EU een motie ingediend om de belangenverstrengeling van de WHO met de pharmaceutische industrie te onderzoeken. Dit gebeurde onder leiding van Dr. Wolfgang Wodarg. Op zijn website vind je uitgebreide medische informatie en vele onderzoeken. Op het moment van schrijven met name ook over de Corona epidemie. Over de belangenverstrengeling werd uiteindelijk deze publikatie geschreven. Een andere aanrader is de documentaire TrustWHO Maar ook als we kijken wie de grootste geldschieters voor de WHO zijn zien we iets opmerkelijks. Na de VS is de grootste geldschieter Bill Gates. Deze heeft als het ware de WHO "gekocht" en het is niet verwonderlijk dat de WHO vrijwel volledig naar zijn pijpen danst. Dat deze Bill Gates geen enkele medische of wetenschappelijke achtergond heeft belet hem niet om de WHO voor zijn karretje te spannen. Op de site van Children's health Defence van Robert F. Kennedy Jr. wordt ook een boekje over hem en de WHO opengedaan en het aantal dodelijke slachtoffers van deze samenwerking is qua aantallen schrikbarend.

Als laatste van deze lange post nog een toetje, een medisch wetenschappelijk rapport genaamd Population-level COVID-19 mortality risk for non-elderly individuals overall and for non-elderly individuals without underlying diseases in pandemic epicenters waarin ook de cijfers van Nederland vermeld en gebruikt worden. Dit is een zeer recente medische publicatie waarin de Europese cijfers tot en met 4 april worden gebruikt. Het is afkomstig van Stanford Prevention Research Center, Department of Medicine, and Department of Epidemiology and Population Health, Stanford University School of Medicine (Dr. Ioannidis) en gaat specifiek in op het COVID-19 risico voor mensen onder de 65 jaar. Uit dit rapport blijkt dat voor deze leeftijdsgroep autorijden veel gevaarlijker is dan COVID-19. Op het moment van schrijven is deze publicatie nog niet peer reviewed.

Mijn redenen voor deze artikelen

5 april
Ik heb de vraag gekregen wat de reden is waarom ik deze artikelen schrijf op mijn biodanza website. Vooral ook door biodanza collega's. Zijn we onze opleiding vergeten? Biodanza en sociale actie gaat hierover. Ik nodig alle biodanza docenten uit om deze lesstof nog eens grondig door te lezen. Rolando Toro beschrijft uitstekend wat er nu gebeurt.

Een belangrijke reden is ook om mensen een ander beeld te laten zien, bewustwording creëren dat er meer speelt dan alleen maar een virus, mensen aan het denken zetten over wat er echt gaande is. Vooral gebaseerd op waarneming van reële feiten die niet overeenkomen met het door de reguliere media voorgehouden gewenste beeld.

Ik ben door diverse NLP opleidingen getraind om patronen te herkennen, deze te kunnen modelleren en toe te passen. Om manipulatie te herkennen, te ontmaskeren en ook toe te passen. Ik herken de grootschalige wereldwijde ongebreidelde manipulatie die nu door de media en overheden wordt toegepast, deze is naar mijn mening (schrik niet) minstens zo erg, zo niet erger dan de manipulaties tijdens de tweede wereldoorlog. Ik vind het gewoon pure propaganda en brainwashing. Inclusief het zwart maken van mensen die het herkennen en dit vanuit ethische overwegingen proberen duidelijk te maken. Het corona virus is niet het werkelijke gevaar, de afbraak van onze sociale, culturele en morele waarden is oneindig veel gevaarlijker dan welk virus dan ook. We zijn terechtgekomen in een oorlog tegen een door de gezaaide twijfel, verwarring en angst onzichtbare vijand.

Wat ook mee speelt zijn mijn opleidingen, in mijn HLO opleiding heb ik ook met RNA en DNA gewerkt in het laboratorium, deze uit weefsels gehaald, gezuiverd en laten repliceren (dit is o.a. hoe er getest wordt op virussen). Door mijn opleidingen in informatica, computertechnologie en procestechniek heb ik affiniteit met feiten en cijfers. Mijn meer dan 10 jaar werkzaam zijn in het meet- en testlaboratorium van Philips, met name de stralingsveiligheidsmetingen en levensduur metingen aan beeldbuizen hebben mij gevormd met betrekking tot het herkennen van statistische gegevens en patronen die duiden op veranderingen of gevaar. Mijn werkzaamheden in de informatica behelzen vooral het opsporen en verhelpen van fouten en problemen in hardware en software. Daarnaast ook het verbeteren van interactie tussen computers en mensen, hierbij wordt ik bijna altijd wel op een of andere manier voor uitdagingen gesteld die alleen opgelost kunnen worden door buiten gevestigde kaders te denken.

Biodanza voegt hieraan de ethische component toe die zo belangrijk is om ons te kunnen verbinden met elkaar en met het leven. Voor mij is biodanza belangrijker dan alles wat ik in mijn studietijd heb geleerd. Het is de enige studie die ik heb gevolgd die daadwerkelijk gaat over menselijkheid en samenleven. Samenleven niet alleen met andere mensen, maar met alles wat er is, inclusief virussen!

Universele rechten van de mens

Nederland en bijna alle andere landen in de wereld hebben de verklaring van de universele rechten van de mens ondertekend. Dit houdt in dat deze rechten in deze landen bindend zijn. De huidige situatie kan een schending van deze rechten zijn! Uit onderzoek van de Nederlandse Onderzoeksschool Communicatiewetenschap en de Liga voor de Rechten van de mens blijkt dat Nederlanders bar weinig kennis hebben van de mensenrechten. Organisaties zoals Amnesty International en de Verenigde Naties roepen regeringen op om hun acties binnen de kaders van de mensenrechten te houden en hier hun beleid op aan te passen. Restricties moeten proportioneel zijn ten opzichte van de bedreiging en met name specifiek gericht zijn op het deel van de bevolking dat ernstig gevaar loopt. Dit is in lijn met het beleid dat landen zoals bijvoorbeeld Japan en Zweden voeren, waarin er beschermende maatregelen zijn getroffen voor ouderen en zieken, dit is namelijk de categorie waarin 99% van de slachtoffers van het corona virus te betreuren zijn. Alle openbare voorzieningen, horeca, ontspanning etc. zijn in deze landen gewoon open. Er zijn geen restricties m.b.t. het houden van afstand of het bijeenkomen van groepen.

Deze landen handelen overeenkomstig de VN richtlijnen n.a.v. covid-19:

Wat onze minister president in zijn toespraak heeft gezegd "We moeten niet denken dat we na afloop weer normaal verder kunnen gaan" is een rechtstreekse schending van deze richtlijnen. Ook het aanvallen van journalisten, wetenschappers en anderen die zich kritsch uitlaten en goed onderbouwde kanttekeningen zetten m.b.t. de maatregelen en hun effecten gaat tegen deze richtlijnen in, evenals het dreigen met sancties, boetes, en verscherping van de maatregelen bij vermeende ongehoorzaamheid. We worden collectief behandeld alsof we een stel kleine kinderen zijn die op de vingers getikt moeten worden voor iets wat we nog niet gedaan hebben, maar wat we misschien zouden kunnen gaan doen!

In Nederland hebben we nog beperkte bewegingsvrijheid en mogen we nog naar buiten om bijvoorbeeld een wandeling te maken, dit wordt ook door de RIVM gezegd en staat in hun informatie. Ze noemen dit "een frisse neus halen". Er zijn echter ook landen waar dit niet kan. In sommige landen roept de overheid zelfs op om mensen dood te schieten die kritiek uiten of zich niet aan de regels houden (bron: Amnesty International) dit heeft helmaal niets meer te maken met het beschermen van de bevolking tegen een virus. Dit is een voorbeeld van pure dictatuur.

Een ieder die een vermoeden heeft dat de huidige situatie een schending van onze fundamentele mensenrechten is, nodig ik bij deze uit om dit te melden. In je melding dien je wel aan te geven waar, wanneer en hoe je ervaart dat deze rechten worden geschonden, voor jou of voor andere mensen. Meer informatie over hoe je dit kunt doen en waar je dit kunt melden vind je hier: Verenigd voor de mensenrechten.

Hieronder volgen alle artikelen uit de universele verklaring van de rechten van de mens, ken jij ze allemaal? Ik nodig je uit ze te lezen en voor jezelf te bepalen of de huidige situatie een inbreuk maakt op deze rechten voor jou.

Er loopt inmiddels al een tiental procedures o.a. aangaande overtredingen tegen de universele rechten vn de mens bij het Internationale Strafhof tegen de achtereenvolgende kabinetten van Kok, Balkenende en Rutte. Deze zijn ingediend door de Bond tegen Overheidszaken. Hun aanklacht wegens dwangdictatuur is zelfs al door de Nederlandse rechtspraak bevestigd en veroordeeld als schending van diverse artikelen van het burgelijk wetboek en strafrecht. Ook hierover kun je meer informatie vinden bij de Bond tegen Overheidszaken. De kans is groot dat je hier niets van af weet, want het wordt uiteraard niet door de reguliere media gepubliceerd.

We worden voor de gek gehouden

Europese sterftecijfers maart 202031 maart
De kranten staan er vol mee. Er vallen zo ontzettend veel doden door dit corona virus. Het is zo erg! De ziekenhuizen zitten overvol. Alweer tientallen mensen overleden (aan corona). Ja het is heel erg voor iedereen die nu met verschijnselen van corona te maken heeft en al helmaal niet voor diegenen voor wie het zo erg is dat ze in het ziekenhuis zijn beland. Maar hoe zit het nou echt? Hoe veel mensen gaan er nu eigenlijk dood in Nederland en in de rest van Europa? Is het echt zo erg als de media ons willen doen geloven? Je zou toch denken dat we op dit moment in Europa een massale oversterfte zouden moeten hebben door deze corona pandemie?

Het tegendeel is waar. Er is in Europa zelfs sprake van ondersterfte. Er gaan minder mensen dood dan normaal gesproken. In het geval van Nederland zelfs VEEL minder want we zitten op de laagste sterftecijfers van de afgelopen 5 jaar. Dit wordt allemaal keurig bijgehouden op euro MOMO, European Monitoring of excess Mortality for Health Action. Waarvan ik hier de samengevoegde grafiek op leeftijdscategorie heb overgenomen. Hier zien we ook heel duidelijk de jaarlijkse "griep" epidemiën terugkomen. In significante oversterfte elk jaar rond deze tijd. Daar is dit jaar tot nu toe nog in het geheel geen sprake van. Zoals je kunt zien toont de grafiek dit jaar al enige tijd een dalende tendens in alle leeftijdscategoriën. Ondanks de hype over het corona virus. Er is helemaal geen pandemie, er is zelfs niet eens sprake van een epidemie. Er gaan niet alleen minder mensen dood dan bij voorgaande epidemiën, er gaan zelfs veel minder mensen dood dan wanneer er geen epidemie is. Op de site vind je ook de cijfers van de individuele landen terug, ik kan je alvast verklappen dat de sterftecijfers van Nederland VER ONDER normaal liggen. We worden door de media en door de politiek volslagen voor de gek gehouden. Deze cijfers spreken boekdelen. Dit zou op de voorpagina van elke krant moeten staan. Dit is wat er op het televisie nieuws wordt verzwegen. Deze hele zogenaamde pandemie is net zo'n vehikel als de vorige door de WHO uitgeroepen pandemie. Herinnert u zich de Varkensgriep, ofwel Mexicaanse griep nog? Ook deze werd door het WHO als pandemie aangemerkt. Wereldwijd stierven er nog geen 18.000 mensen aan deze griep, waarvan 60 in Nederland. De mildste griep van deze eeuw.

Voor zo ver mij bekend baseert de WHO zich niet op werkelijke feiten om een pandemie uit te roepen, maar vertrouwt zij op modellen van epidemiologen, oftewel mathematische biologen. Het eerste wat ik leerde over modellen is dat ze niet de werkelijkheid zijn, maar slechts een vereenvoudigde weergave van een miniscuul deel van de werkelijkheid. Het door de WHO gebruikte model waarmee deze pandemie werd bepaald is inmiddels al door de ontwerper hiervan (die overigens ook betrokken was bij het uitroepen van de varkensgriep tot pandemie) als onjuist bevestigd (De beste man doet dat vanuit huis, i.v.m. covid19 symptomen). Het nieuwe model laat significant lagere cijfers zien die iets meer in de buurt komen van de werkelijke cijfers, maar toch nog altijd veel hoger liggen dan wat we in werkelijkheid terugzien in de wereld.

Kijk naar de feiten, de grafiek hiernaast geeft weer hoe we er nu voor staan. Laten we ons hierom opsluiten in onze eigen huizen? Zijn we helemaal gek geworden! Hier wordt een heel vals spel gespeeld over de hoofden van de wereldbevolking. De belangenverstrengeling van de WHO met de grote farmaceutische bedrijven is eerder al aangetoond (na de vorige "pandemie"). Ook de grootste particuliere geldschieter van de WHO (Bill Gates) staat er om bekend dat hij grootaandeelhouder is van alle farmaciebedrijven in de wereld. Hij is de op 1 na grootste geldverstrekker van de WHO. Iedereen weet dat de WHO met name inentingen belangrijk vind. Dit bleek ook na de varkensgriep. Het geproduceerde vaccin tegen deze griep werd over heel de wereld verkocht (34 miljoen stuks aan Nederland). Het overgrote deel van deze vaccins is overigens als gevaarlijk chemisch afval vernietigd.

In het licht van deze cijfers is de beslissing die door het Nederlandse kabinet is genomen om de maatregelen te verlengen volslagen onterecht en onnodig. In mijn optiek is het een misdaad tegen de menselijkheid.

Twee jaar geleden werd deze video gemaakt door Wim Hof. Hij is nu zo mogelijk nog actueler dan toen, een aanrader om even naar te kijken. Je hebt nu immers tijd genoeg terwijl je thuis zit.

Ons immuun systeem

28 maart
Wat veel mensen en overheden vergeten is dat er zoiets bestaat als een immuunsysteem, onze natuurlijke weerstand tegen ziektes. Overal zie ik plaatjes over hoe besmetting plaas vindt, hoeveel mensen door 1 persoon besmet kunnen worden, hoe ziek je kunt worden, maar nergens hoe ons immuunsysteem voorkomt dat we ziek worden, voorkomt dat we besmetting doorgeven, voorkomt dat een epidemie zich uitbreidt. Erger nog, de maatregelen die nu genomen zijn door de overheid zorgen er juist voor dat ons immuunsysteem ontregeld wordt, zwakker wordt en daardoor worden we juist bevattelijker voor ziekte. Dit is ook wat Sir Patrick Vallance, de medisch wetenschappelijk adviseur van de Engelse regering heeft gezegd in de engelse media en tegen de politiek:

You can't stop coronavirus, warns top UK scientist as he says lockdown 'risks even more deaths'
De engelse politiek heeft uiteraard NIET naar hun belangrijkste adviseur geluisterd (Net als in Nederland). Dit lijkt me eens te meer bewijs dat de hele corona epidemie gebruikt wordt om een heel vies politiek spel te spelen dat over de hoofden van de bevolking wordt uitgespeeld.

Laat ik Japan als voorbeeld nemen. Hier werd het eerste besmettingsgeval gerappoorteerd op 12 januari. We horen echter nauwelijks nieuws uit Japan over de zogenaamde corona epidemie. Hoe komt dat? Wat hebben ze daar gedaan zodat er geen nieuws is? Heel eenvoudig, voor de zwakkeren in de bevolking hebben ze enkele beschermende maatregelen genomen en voor de rest hebben ze HELEMAAL NIETS gedaan. Er is daar geen lockdown, alles is gewoon open. Ze hebben de dichtstbevolkte steden ter wereld, en de besmettingsgraad zou daar de pan uit moeten rijzen, maar het tegendeel is waar. Op dit moment is Japan het dichtstbevolkte land met de LAAGSTE corona besmettingsgraad ter wereld. Natuurlijk zijn er ook daar mensen ziek, en komen er nog nieuwe gevallen bij. Maar tot nu toe zijn er in Japan slechts 49 mensen overleden die gediagnosticeerd waren met het corona virus.

Dat dit niet uitgebreid op het nieuws komt is bijna crimineel te noemen, maar dat geldt ook voor de maatregelen die nu worden genomen tegen de verspreiding van het corona virus. De media worden zo veel mogelijk gebruikt om maximale paniek te zaaien lijkt het. Dat terwijl de huidige jaarlijkse epidemie (ja ze zijn er echt ieder jaar) nog steeds erg mild verloopt. Het aantal slachtoffers dit jaar ligt nog steeds onder dat van de voorgaande jaren. In 2018 hadden we om deze tijd van het jaar ook een epidemie, toen stierven er gemiddeld 300 mensen per dag in Nederland gedurende een aantal weken. Dat zijn er bijna 10 keer zo veel als nu. Het aantal geregistreerde besmettingen van het corona virus is nog steeds veel lager dan het aantal mensen dat is overleden als gevolg van de epidemie van 2018! Er worden minder mensen ziek, er gaan veel minder mensen aan dood. Er was gedurende de maand februari en begin maart zelfs bijna sprake van ondersterfte in Europa, er gingen minder mensen dood dan normaal gesproken in deze tijd van het jaar. Hetgeen deze eeuw nog nooit eerder is voorgekomen.

Ik verwacht dan ook helemaal niet dat we vanuit onze overheid iets te horen krijgen over het versterken van ons immuun systeem. Slechts hier en daar kun je hierover een en ander opvangen. Zo heeft Wim Hof (de Iceman) hierover een oproep gedaan via een video op Youtube. Zijn methode werkt inderdaad om je immuunsysteem te versterken en dit kun je gewoon thuis doen. Ook de econoom Ad Broere vermeld op zijn blog dat het immuunsysteem het belangrijkste is om de epidemie tegen te gaan. Biodanza is ook een methode die wetenschappelijk is onderzocht en het immuunsysteem versterkt. Hoe onzinnig is het dat we dit nu juist niet mogen doen.

Een prachtige metafoor van Dr. Bruce Lipton (microbioloog) over hoe ons huidige medische systeem (dis)functioneert.

Wat versterkt ons immuun systeem

Wat kun je doen om het immuunsysteem te versterken? Hieronder een lijstje met enkele tips, de lijst is niet volledig maar noemt wel de belangrijkste zaken en een aantal hiervan zijn nu dus verboden door de van overheidswege opgelegde onzinnige maatregelen.

Dit is uiteraard geen complete lijst, maar vermeld wel een aantal van de belangrijkste punten.

Wat verzwakt ons immuun systeem

Ook hier weer een lijstje met punten die je zou moeten vermijden om te voorkomen dat je immuun systeem wordt aangetast. Ook deze lijst is niet volledig, maar bevat wel de belangrijkste punten.

Natuurlijk is dit geen volledige lijst, daar is in deze blog geen ruimte voor. Maar kijk even naar de onzinnige maatregelen. Vergelijk het eens met Japan. Denk aan de natuurlijke kudde immuniteit die ontstaat (zie het voorbeeld van Japan en lees het artikel van Sir Patrick Vallance)

Stop de lockdown

Ik roep hierbij op om de lockdown te stoppen. Ze is inhumaan en contra productief. Ze zorgt er juist voor dat we langer in de crisis blijven. Dat meer mensen juist ziek worden door de slechte invloed op het immuunsysteem. Het is een verbijsterend staaltje van politiek gekonkel zonder wetenschappelijke achtergrond en zonder noodzaak. De epidemiën van de voorgaande jaren waren in alle Europese landen veel erger, met veel meer slachtoffers en zonder lockdown. Ook in deze voorgaande jaren was de zorg voor de epidemie slachtoffers een probleem, maar dit komt door de bezuinigingen in de zorg zoals eerder in deze blog te lezen viel. Het is niet voor niets dat veel wetenschappers enorme kritiek uiten op de genomen maatregelen, en dat veel van deze wetenschappers vervolgens ad hominem worden aangevallen door de mainstream media, die alleen maar angstaanjagende nieuwsberichten de wereld in stuurt. Gedurende de hele afgelopen week is er een daling in het aantal nieuwe gevallen in Nederland, maar hier wordt niets over gemeld. Wat je wel hoort is dat er weer mensen zijn overleden (dit zijn met name mensen die al langer kritiek op de IC lagen, er zijn minder nieuwe gevallen), hoe verschrikkelijk de ziekte verloopt als je op de IC terechtkomt (uiteraard als je zo ziek bent) en dat er nieuwe (bekende/beroemde) mensen met het virus zijn gediagnosticeerd. Nergens in het nieuws krijg je te horen dat de gebruikte test onbetrouwbaar is, dit lees je alleen maar als je bijvoorbeeld blogs artsen volgt.

Coronavirus updates

22 maart
Nderlandse sterftecijfers over de afgeopen jaren tot 11 maart 2020De sociale impact van de maatregelen is groot, de tijd zal het leren wat dodelijker was in Nederland, de totale verlamming van al het sociale leven, of het corona virus. Wat ik vooral beoog dat jij als lezer van deze blog daadwerkelijk op zoek gaat naar keiharde feiten over wat er nu gaande is, hoe gevaarlijk de huidige situatie is en waar het gevaar precies vandaan komt.
Nu de corona uitbraak in China vrijwel voorbij is beginnen de onderzoeksrapporten over deze uitbraak en de effecten van dit virus langzaam naar buiten te komen. Het beeld dat hieruit naar boven komt over de ernst van de situatie is op basis van deze onderzoeken zwaar overdreven door de media. De cijfers van de uitbraak, de overlijdensstatistieken, de ernst van de ziekte, uit geen van de feitelijke cijfers en gegevens blijkt dat deze virusuitbraak tot wereldwijde paniek had moeten leiden. Kortom, het lijkt er op dat we volledig door de media en met behulp van onjuiste voorlichting en gegoochel met halve waarheden zijn misleid over de ernst van dit virus. Ook wordt de corona virustest die gebruikt wordt voor de diagnose door de chinezen onder de loep genomen. Uit de eerste publicaties van deze onderzoeken blijkt dat de test uitermate onbetrouwbaar is. Het aantal valse positieve metingen blijkt ongeveer de helft van alle metingen uit te maken. Dit kan enorme consequenties hebben voor het totale aantal positief gediagnosticeerde mensen. Op basis van dit onderzoek zouden alle gepubliceerde cijfers dan gehalveerd moeten worden.

Waarom is er dan zo een drukte in de ziekenhuizen? Hoe komt het dat er te weinig ruimte is op de intensieve zorg? Pieter Lakeman rekent het eenvoudig voor. Simpelweg doordat er in de Nederlandse zorg gedurende jaren is bezuinigd, is het aantal IC bedden in Nederland ten opzichte van een tiental jaar geleden GEHALVEERD. Hadden we zo'n 10 jaar geleden 4 bedden per 1000 inwoners, nu zijn het er nog maar 2. Hiermee bungelen we in Nederland samen met Italië helemaal onderaan de lijst met beschikbare IC bedden per 1000 inwoners. Ook daar zien we hetzelfde probleem, te weinig capaciteit in de ziekenhuizen. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor het aantal beschikbare dokters, verplegend personeel etc. Geen wonder dat werken in de zorg een van de meest stressvolle banen is die je maar kunt vinden in Nederland. Er is struktureel onderbezetting.

Kijken we in de afbeelding hiernaast naar de overlijdensstatistieken in Nederland, dan zien we dat er dit jaar nog GEEN oversterfte is na het uitbreken van het coronavirus, maar integendeel, het sterftecijfer is zelfs lager dan de drie voorgaande jaren. Gaan we twee jaar terug dan zien we daar een massieve piek van meer dan 4000 sterfgevallen (in twee weken), werden we toen ook opgesloten in onze huizen? Werd het openbare leven stil gelegd? NEE, helemaal niet. Wel enkele berichten in de media over overvolle ziekenhuizen en te weinig ruimte op de IC's, maar nergens de paniekzaaierij zoals we die nu zien. Zoals bijvoorbeeld ook door Robert Jensen wordt gezegd, het is een regelrechte aanslag op onze vrijheid. Van te voren bedacht op Event 201 dat heel toevallig een paar maanden voor de eerste uitbraak werd gehouden. Alle acties verlopen precies zoals in deze simulatie werd aangegeven, inclusief de mediapropaganda en desinformatie van het grote publiek.

Ook zijn de meeste reguliere media nog blind voor kritische geluiden uit de medische wereld, die volledig afwijken van het politieke plaatje. Zoals van de duitse longarts Wolfgang Wodarg, die heel duidelijk uitlegt hoe het zit met corona en andere virussen en dat de huidige situatie in medische zin niets bijzonders is. Ook legt hij uit dat bijvoorbeeld de inenting tegen griep juist ervoor zorgt dat andere virussen zoals corona de plaats innemen van het griepvirus. Dit laatste is overigens gebleken uit Nederlands onderzoek. De griepprik helpt tegen griep (influenza), maar er worden niet minder mensen door ziek omdat de andere virussen gewoon de weggevallen plaats invullen. Volgens deze arts zijn er ongeveer 100 verschillende virussen die identiek dezelfde griepachtige klachten geven. Kijk vooral ook naar de andere beschikbare video's die deze arts (voormalig voorzitter van de EU gezondheidsraad, en minister van gezondheid) heeft gemaakt. Ook hij geeft aan dat de gebruikte test nooit aan wetenschappelijk medisch onderzoek is onderworpen en dat het eigenlijk niet eens duidelijk is wat er gemeten wordt. Hij geeft aan op grond van alle feiten en cijfers dat de huidige maatregelen in het geheel overbodig zijn en worden veroorzaakt door paniekzaaiers die ter verantwoording geroepen moeten worden.

Ik kan niet anders, net als deze duitse arts, dan op basis van de feiten en cijfers die nu overal en steeds meer beschikbaar zijn pleiten voor het zo snel mogelijk opheffen van deze mensonterende situatie. Het corona virus is niet het gevaar, zij maakt deel uit van het leven op aarde en heeft er zijn rol te spelen. Dit doet het al duizenden jaren. Ieder jaar opnieuw. Het daadwerkelijke gevaar zijn de mensen die achter de paniekzaaierij zitten. Hier moeten we naar op zoek. Welk motief hebben ze om de wereld in paniek te brengen. Wie heeft hier baat bij? Waarom deze aanslag op de globale economie? Laat deze vragen eens in je doordringen en zoek zelf de antwoorden. Wees hierbij onbevooroordeeld en eerlijk. Elke mening telt, hoe onwaarschijnlijk of waarschijnlijk deze ook is. Feiten en cijfers kunnen worden verdraaid, verkeerd gebruikt, misleidend gepresenteerd etc. Zoek uit wat echt is. Laten we van deze onmenselijke toestand die de maatschappij nu is verworden weer een menswaardige samenleving maken, waarin liefdevolle aandacht voor elkaar, in samenwerking met de natuur de belangrijkste waarden zijn.

Ferdi op La GomeraVakantie La Gomera en Corona virus

19 maart
Ik ben net terug van een vakantie op La Gomera, het een na kleinste eiland van de Canarische eilanden. Dat waren 12 heerlijke dagen! Prachtige wandelingen gemaakt in de geweldige natuur van dit mooie eiland. Een echte ruwe parel waar je nog echt oerwoud kunt vinden. Prachtige rotsformaties, dolfijnen en walvissen, vulkanische (zwarte) stranden. Maar de laatste 2 dagen waren heel saai. De maatregelen rondom het Coronavirus in Spanje (waar La Gomera onder valt) zorgden er voor dat we niet zonder noodzaak uit ons appartement mochten komen. Alles was dicht, winkels, stranden, horeca etc.

De globale gekte rondom dit virus neemt absurde vormen aan. We zijn eerst bang gemaakt en daarna als schapen naar de gevangenis geleid. Ja we zijn gevangen in onze eigen huizen om een virus dat tot nu toe op dit moment van schrijven nauwelijks een impact maakt op de normale dagelijkse statistieken van alle sterfgevallen in de wereld. We worden misleid door onze politici, die waarschijnlijk op hun beurt ook weer misleid zijn door organisaties als het WHO die met aantoonbaar verkeerd geconstrueerde cijfers het gevaar van dit virus ernstig heeft overdreven, niemand luistert naar Hoogleraar Eric Snijders, hij is een wereldwijd erkende autoriteit in de virologie en heeft jarenlang coronavirussen bestudeerd. dit is wat hij er over te zeggen had:

“Ik vergelijk het weleens met een echt ‘killervirus’ als Ebola. De kans dat je dat overleeft, is relatief klein. Bij het coronavirus is het omgekeerde aan de hand. Want 80% van de mensen die besmet raakt met het coronavirus, ontwikkelt slechts milde ziekteverschijnselen.
20% Wordt ernstiger ziek en een nog veel kleiner deel komt te overlijden. Of het uiteindelijk nou 0,1%, 1% of 1,2% zal blijken te zijn, het sterftecijfer valt uiteindelijk simpel gezged wel mee."

Tot nu toe heeft hij volledig gelijk, de kans dat je bijvoorbeeld komt te overlijden door een verkeersongeluk is vele malen hoger dan de kans te overlijden aan corona, ben je jonger dan 60 jaar? De wereldwijde statistieken geven je een kans van 0,9% om aan het virus te overlijden wanneer je er ernstig ziek van wordt. Het wordt anders wanneer je ouder bent dan 60, de kansen worden dan iets hoger, voor hoogbejaarden loopt dit op tot 40%, dan hebben we het over 70 jaar en ouder.

De vraag is waarom we op deze manier voor de gek gehouden worden. Gelukkig zijn er op de wereld een aantal onafhankelijke instellingen die zich bezig houden met het presenteren van meetbare feiten en cijfers over wat zich afspeeld in de wereld. Deze organisties geven een heel helder beeld van wat er gaande is. Zo kan ik de site van het Centre for Research on Globalization van harte aanbevelen, bij deze Canadese non profit organisatie vind je diepgaande analyses op basis van verifieerbare feiten. Ben je meer geïnteresseerd in statistieken en cijfertjes? Kijk dan eens bij worldometer

Natuurlijk is het heel erg voor de mensen die ziek worden of zelfs komen te overlijden, dit veroorzaakt veel leed onder de nabestaanden. Maar rationeel bekeken valt het allemaal wel mee, ziektes zoals griep en HIV en kanker zijn veel dodelijker, laten we verder maar helemaal niet spreken over 17 tot 18 miljoen doden per jaar wereldwijd aan hart en vaatziekten. Nu we gedwongen thuis moeten blijven kunnen we er maar beter het beste van maken. Om gezond te blijven is vooral gezond eten heel belangrijk. Ook blijkt inmiddels dat hoge doses vitamine C effectief het virus bestrijden. Jammer dat ook de sauna's gesloten zijn. Hoge temperaturen in combinatie met hoge luchtvochtigheid (stoombad) lijken het virus ook af te breken.

In het licht van het biocentrisch principe gezien hoort dood ook onlosmakelijk bij leven. ze impliceren elkaar. De meeste wetenschappers beschouwen een virus als iets dat zich op de grens van het leven bevindt, het voldoet niet aan alle vereisten van leven. Feitelijk is het alleen maar erfelijk materiaal (RNA of DNA) omgeven door een eiwitmantel. Virussen hebben geen metabolisme (stofwisseling), geen ademhaling, en zijn niet instaat om zichzelf voort te planten. Voor dit laatste hebben ze een gastheercel nodig. Ze dringen door in deze gastheercel mddels aangepaste receptoren en hacken als het ware de cel waardoor deze nieuwe virussen gaat produceren. Uiteindelijk sterft de cel hierdoor meestal en laat dan de nieuw gemaakte virussen los. Buiten het lichaam van de gastheer zullen virussen afgebroken worden door de invloed van de omgeving. De snelheid waarmee dit gebeurt is afhankelijk van diverse factoren zoals temperatuur en vochtigheid. Vergelijk het maar met vlees dat je buiten de koelkast bewaart. Dit zal relatief snel bederven, tenzij er specifieke omstandigheden zijn waardoor het geconserveerd wordt. De meeste virussen zijn slecht bestand tegen zeep en andere schoonmaak producten. Pas echter wel op met desinfecterende middelen. Deze zijn vooral bedoeld tegen bacteriën en vernietegen zonder onderscheid ook de gezonde bacteriën waarmee jij in diepgaande symbiose leeft. Deze symbiotische bacteriën maken onder andere deel uit van het afweersysteem van de huid. Was je je handen te vaak met een desinfecterend middel dan vernietig je dus ook je natuurlijke afweersysteem en wordt je juist vatbaarder voor infecties. Ook kun je door veelvuldig gebruik van desinfectiemiddelen vergiftigingsverschijnselen gaan vertonen. Kijk voor meer informatie hierover op de site van de gezondheidsraad en of het RIVM

Veel mensen hebben nu alle tijd om zich goed en onafhankelijk te laten informeren, ik wens iedereen in deze absurde tijd veel sterkte en liefde en gezondheid toe.

Vredesduif voor Biodanza Nederland

PAX logo2 maart
Net nadat ik mijn nieuwsbrief had verstuurd werd bekend gemaakt dat Biodanza Nederland op 8 maart de Vredesduif krijgt uitgereikt. Dit is een initiatief van PAX Nederland waarbij mensen en organisaties die een positieve bijdrage leveren aan het stimuleren van vrede in de wereld hiervoor in het zonnetje worden gezet. Een mooie bevestiging van het werk dat we met biodanza doen om mensen met elkaar te verbinden. Want verbinding met andere mensen levert vrede op. Dit is wederom een mooie erkenning. Rolando Toro werd voor het ontwikkelen van biodanza om dezelfde reden ook genomineerd voor de nobelprijs voor de vrede.
Want laten we eerlijk zijn, de huidige maatschappij is hard en individualistisch. Juist daarom is biodanza zo hard nodig, zodat we van deze individualistische maatschappij weer een echte samenleving kunnen maken. Waarin mensen met respect voor het leven in harmonie samen kunnen zijn. Verbinding creëert vrede, liefde en harmonie. En dat is ook precies wat we met biodanza doen!

Nieuwe ontwikkelingen

14 februari
Ik heb het de laatste weken erg druk. Met mijn werk bij engie, maar ook op biodanza gebied. Ik kreeg een uitnodiging om in de biodanzaschool van Ricardo Toro in Petit Somme een schoolweekend bij te wonen. Het mooie was dat Maartje ook mee mocht. Dat was een mooie gelegenheid voor haar om ook eens mee te maken hoe zo'n weekend verloopt. Kort gezegd, het is zeer goed bevallen! Nog mooier was dat ik na afloop een ander soort uitnodiging kreeg, namelijk om contact op te nemen met het CNGO in Tilburg omdat zij interesse hebben om biodanza in hun centrum te introduceren. Dit was natuurlijk een hartsikke mooie gelegenheid om biodanza nog breder bekend te maken en hiermee ook zelf ervaring op te doen hoe het is om met meedere groepen te werken.

De eerste contacten waren snel gelegd en kort daarna was ik op het CNGO te gast om en en ander te bespreken. Het klikte eigenlijk meteen. Lieve mensen, een mooie centrum en geschikte zalen voor biodanza. Hier hoefde ik niet lang over te denken, doen! Dus binnenkort ga ik bij het CNGO een groep beginnen. Dit zal waarschijnlijk eind maart zijn.

Daarnaast onverwacht gevraagd om te coachen, leuk om dat ook weer eens te doen, dat was alweer een tijd geleden.

De dinsdagavondgroep gaat ondertussen gestaag verder, ook al is het groepje nog maar klein, het is wel erg fijn! Desalniettemin is extra aanwas erg welkom. Vooral ook met mannen. Die vinden het blijkbaar toch een beetje eng om te dansen. Vrouwen durven toch iets beter om op deze manier iets aan hun persoonlijke ontwikkeling te doen. Kom op mannen jullie weten niet wat je mist! Biodanza is veel te leuk om niet te doen. Het is geen zweverig gedoe, Je leert wel meer over jezelf en ook in biodanza heb je te maken met kracht en uithoudingsvermogen. Er zijn zelfs specifieke dansen alleen voor mannen (en natuurlijk ook alleen voor vrouwen). Ik daag bij deze daarom vooral de mannen uit om een proefkaart te nemen. De vrouwen in mijn groep zouden dat in ieder geval zeker waarderen!

Foto gemaakt door Jeremy BishopTerugblik op 2019

1 januari
Het jaar 2019 is nog maar net afgelopen en voor mij was het een jaar waarin ik met biodanza meer heb gedaan dan in voorgaande jaren. Dit vooral omdat in 2019 de dinsdagavondgroep in Tilburg zo een succesvolle herstart heeft gehad.

Ook ben ik in 2019 voor biodanza vaak op reis geweest en heb veel bij geleerd. Kortom voor biodanza was het een succesvol jaar!

Maar goed laat ik niet te lang stil staan bij het verleden. Het is 2020 en dit nieuwe jaar gaat vast ook een heleboel brengen. In biodanza, maar wellicht ook op andere gebieden. Laten we hopen dat we er met elkaar dit jaar een mooie tijd van maken waarin we de wereld een stukje menselijker kunnen maken en de natuur op haar waarde gaan schatten. Want wij zijn allemaal onderdeel van de natuur, het leven!

Ik wens iedereen een mooi en biocentrisch 2020 toe.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.